Przepisy Prawne

Ustawa Prawo wodne pozwala właścicielowi gruntu na wykonanie studni do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30m oraz poboru wody do 5m³ na dobę.
Poniżej 30 metrów wymagane jest wykonanie operatu wodno prawnego oraz projektu hydrogeologicznego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002 r. określa odległości w jakiej może być wykonana studnia:

 

  •   • 7,5m od osi rowu przydrożnego,
  •   • 5m od granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek,
  •   • 15m od budynków inwentarskich i związanych z nim silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę,
    kompostowników itd., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków,
  •   • 30m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczone biologicznie
  •   • 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

 

Zgodnie z przepisami w terminie 30 dni przed rozpoczęciem wiercenia należy powiadomić starostwo powiatowe.

ZADZWOŃ