Studnia głębinowa – budowa studni głębinowej

Zanim zaczniemy budować studnie głębinowa, zastanawiamy się, jak głęboko należny będzie wiercić. Przecież od tego zależy cena jaką zapłacimy za wywiercenie studni.

Najprostszy sposób to zapytać kogoś kto w okolicy ma już taką studnię, oczywiście nie będzie to dokładna informacja, ale coś już na temat naszej budowy będziemy wiedzieć.

Generalnie cała usługa dowiercenia się do wody polega na wwierceniu się do warstwy wodonośnej a następnie wpuścić tam rurę na głębokość ok. 5m.

Na śląsku głębokość studni głębinowej to zwykle okolice 18m, oczywiście to tylko przybliżona głębokość, związane jest to iż Śląsk ma bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną gruntu.

ZADZWOŃ