Studnie wiercone

Geoplantex jest firmą z dużym doświadczeniem. Przed rozpoczęciem wiercenia określamy oczekiwania klienta oraz rozpoznajemy warunki hydrogeologiczne. Przy wyznaczaniu miejsca pod odwiert korzystamy z usług geologa oraz radiestety, przez co staramy się nie narażać inwestora na niepotrzebne koszty w przypadku braku wody.

Do każdego odwiertu podchodzimy indywidualnie. Wiercenie studni wykonujemy metodą płuczkową, na różnych terenach i w różnych podłożach, zarówno piaszczystych, gliniastych jak i metodą udarowo obrotową w skalistych (dolny młotek). W trakcie wiercenia na bieżąco analizujemy wydobywany urobek, zaś po dowierceniu się do warstwy wodonośnej indywidualnie dobieramy rodzaj filtra studziennego. Posiadany sprzęt pozwala nam na wiercenie z szybkością powyżej 10 metrów na godzinę. W swojej pracy stosujemy materiały najlepszych polskich i zagranicznych firm, które posiadają aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne.

Doświadczeni pracownicy mogą zagwarantować wykonywanie prac wiertniczych na wysokim poziomie. Odwierty wykonujemy bez zanieczyszczenia miejsca wiercenia, małym i lekkim sprzętem wiertniczym.

Eksploatacji studni głębinowej pozwala na ogromne oszczędności z tytułu rachunków za wodę pitną. 1 m3 wydobytej wody to koszt około 15 groszy za energie elektryczną.

Trochę historii

Studnią wierconą nazywamy taki otwór wiertniczy, którego konstrukcja pozwala na wydobywanie wody z warstwy wodonośnej. Wiertnictwo znane jest od niepamiętnych czasów. Zarówno Egipcjanie jak i Chińczycy parę tysięcy lat temu stosowali wiercenie przy budowie piramid oraz wydobyciu solanek. Rzymianie posługiwali się wierceniem do różnych celów technicznych. W Polsce pierwsze udokumentowane wiercenia wykonywane były ręcznie w 1861 r.

Budowa studni

Otwory wiertnicze wykonuje się przy pomocy urządzeń mechanicznych techniką udarową obrotową i przy użyciu płuczki. Po wykonaniu otworu wiertniczego zostaje w nim umieszczona kolumna rur, której zadaniem jest zabezpieczenie ścian otworu. Rury okładzinowe osadza się w taki sposób, aby filtr studzienny był zabudowany w warstwie wodonośnej. Niezwykle ważną rzeczą jest dobranie właściwego filtra siatkowego, szczelinowego lub żwirowego, który umożliwi prawidłowe ujęcie wody. Na wydajność studni największy wpływ ma miąższość warstwy wodonośnej oraz jej uziarnienia zaś średnica filtra odgrywa rolę drugorzędną.

Dlaczego własna studnia?

Rosnące ceny wody dostarczanej do naszych domów zmuszają nas do refleksji: „a może własne źródło wody”. Posiadając własną studnię uniezależniamy się od dostaw wody miejskiej. Jesteśmy w komfortowej sytuacji co pozwala nam na dowolne i bezpłatne jej wykorzystanie w gospodarstwie domowym.

ZADZWOŃ